söndag 1 november 2009

Skänk din tid


Miguel, Luci, y Ramón är några av voluntärerna men det finns fler som inte har fastnat på foto – ännu - men vänta bara! ha, ha.

Vill du hjälpa till? En liten timme av din tid är till stor hjälp.

Du kan göra stor nytta i det center där vi distribuerar livsmedel.
Det finns mycket att göra; betjäna personer, lasta av livsmedelstransporter, stapla och fylla lådor…..
Just nu är det för detta ändamål din tid behövs. Senare kan vi komma att behöva donera tid till andra projekt.

LITE AV DIN TID
Sänd oss en kommentar och glöm inte att ange dina kontaktuppgifter.

Översättnings: Karin von Thelemann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar