söndag 1 november 2009

Från en idé till kris-hjälp till ett solidariskt projekt.

I dessa kristider är vissa lyckligare lottade än andra för att vi har arbete, ett hus att bo i och mat på bordet varje dag. För andra blir det en svår balansgång att få pengarna att räcka till från dag till dag.

Vem har inte hört talas om en familj som genomgår ekonomiska svårigheter nu? Tidigare hade denna familj kanske en eller flera familjemedlemmar med en bra anställning, de kunde betala sitt banklån på huset och de levde normalt, möjligen utan lyx men de var inte nödställda och de kunde kanske unna sig något extra någon gång. Och helt plötsligt blir en eller flera familjemedlemmar arbetslösa.

Det är inte bara en ekonomisk kris utan även en byråkratisk kris


Situationen förvärras av att de statliga och kommunala förvaltningarna är överbelastade med arbete. För att få hjälp måste man gå igenom det byråkratiska krångelverket.
Det innebär att en familj kan få vänta 5 veckor bara för att få tid för den första intervjun för att söka hjälp. Vid denna första intervju får de reda på alla dokument de måste presentera för att ansökan överhuvudtaget skall börja handläggas. Sedan får de vänta på sin tur att lämna in alla dokument. Sedan följer ytterligare en väntetid på 6 månader innan de får reda på om de får hjälp eller inte. Efter det kan det gå ännu fler månader innan eventuell utbetalning sker. Allt detta medför att familjen genomgår en mycket svår situation under en lång tid.
På grund av denna anledning har vi satt igång det här projektet. Vi frivilliga som arbetar med detta solidaritetsprojekt anser att HUNGERN KAN INTE VÄNTA, EJ HELLER HA FÖRSTÅELSE FÖR BYRÅKRATI.

Jag har tänkt mycket på vad som skulle kunna göras och hur vi skulle kunna organisera oss för att hjälpa varandra utan att behöva vänta på de offentliga förvaltningarna, vilka för den sakens skull inte skall fråntas sin plikt…. men ärligt talat, efter många år av frivilligt arbete så har jag större tilltro till GODA MÄNNISKOR, människor som du som läser detta just nu och som kanske får lust att delta i det här projektet.

BLI INTE RÄDD
Det enda jag ber dej om är att du använder din adressbok och sänder denna blog vidare så att fler personer får kännedom om bloggen och om situationen och att du ber dessa personer att de gör samma sak i sin tur. Dagligen händer det ju att vi sänder e-post vidare till vänner som kanske bara innehåller en rolig historia, en video, för att inte nämna dessa eländiga kedjebrev som förutspår otur om man inte sänder dem vidare. Varför inte göra detsamma med denna blog om solidaritetsarbete?
Om du dessutom får lust att göra ytterligare en insats – dess då bättre! Pröva ska du få se hur bra du kommer att må!

På bloggen delas hjälpen upp i olika avdelningar: Livsmedel, Platsbank (liknande Arbetsförmedlingens), Tid, Gåvor i gott skick, Utbyte av tjänster. Under varje avdelning har jag skapat möjlighet till att göra kommentarer. Jag är öppen för förslag och min önskan är att det ska vara blog där man kan delta aktivt.

Du kan delta genom att uttrycka din åsikt med ett enkelt “klick”.
Du kan lämna en kommentar om vad för slags hjälp du kan erbjuda.

ALL HJÄLP UPPSKATTAS

Du får gärna lämna en kommentar i fall att denna blog har hjälpt dig med något. På så sätt gör du att fler personer får lust att tro på att solidaritet finns för att; ge och ta emot, för att få någon att känna sig behövd och för att få människor i kris att känna att de inte är ENSAMMA.

Tack för att jag fick ta din tid i anspråk.

Översättnings: Karin von Thelemann


1 kommentar: