söndag 1 november 2009

Från en idé till kris-hjälp till ett solidariskt projekt.

I dessa kristider är vissa lyckligare lottade än andra för att vi har arbete, ett hus att bo i och mat på bordet varje dag. För andra blir det en svår balansgång att få pengarna att räcka till från dag till dag.

Vem har inte hört talas om en familj som genomgår ekonomiska svårigheter nu? Tidigare hade denna familj kanske en eller flera familjemedlemmar med en bra anställning, de kunde betala sitt banklån på huset och de levde normalt, möjligen utan lyx men de var inte nödställda och de kunde kanske unna sig något extra någon gång. Och helt plötsligt blir en eller flera familjemedlemmar arbetslösa.

Det är inte bara en ekonomisk kris utan även en byråkratisk kris


Situationen förvärras av att de statliga och kommunala förvaltningarna är överbelastade med arbete. För att få hjälp måste man gå igenom det byråkratiska krångelverket.
Det innebär att en familj kan få vänta 5 veckor bara för att få tid för den första intervjun för att söka hjälp. Vid denna första intervju får de reda på alla dokument de måste presentera för att ansökan överhuvudtaget skall börja handläggas. Sedan får de vänta på sin tur att lämna in alla dokument. Sedan följer ytterligare en väntetid på 6 månader innan de får reda på om de får hjälp eller inte. Efter det kan det gå ännu fler månader innan eventuell utbetalning sker. Allt detta medför att familjen genomgår en mycket svår situation under en lång tid.
På grund av denna anledning har vi satt igång det här projektet. Vi frivilliga som arbetar med detta solidaritetsprojekt anser att HUNGERN KAN INTE VÄNTA, EJ HELLER HA FÖRSTÅELSE FÖR BYRÅKRATI.

Jag har tänkt mycket på vad som skulle kunna göras och hur vi skulle kunna organisera oss för att hjälpa varandra utan att behöva vänta på de offentliga förvaltningarna, vilka för den sakens skull inte skall fråntas sin plikt…. men ärligt talat, efter många år av frivilligt arbete så har jag större tilltro till GODA MÄNNISKOR, människor som du som läser detta just nu och som kanske får lust att delta i det här projektet.

BLI INTE RÄDD
Det enda jag ber dej om är att du använder din adressbok och sänder denna blog vidare så att fler personer får kännedom om bloggen och om situationen och att du ber dessa personer att de gör samma sak i sin tur. Dagligen händer det ju att vi sänder e-post vidare till vänner som kanske bara innehåller en rolig historia, en video, för att inte nämna dessa eländiga kedjebrev som förutspår otur om man inte sänder dem vidare. Varför inte göra detsamma med denna blog om solidaritetsarbete?
Om du dessutom får lust att göra ytterligare en insats – dess då bättre! Pröva ska du få se hur bra du kommer att må!

På bloggen delas hjälpen upp i olika avdelningar: Livsmedel, Platsbank (liknande Arbetsförmedlingens), Tid, Gåvor i gott skick, Utbyte av tjänster. Under varje avdelning har jag skapat möjlighet till att göra kommentarer. Jag är öppen för förslag och min önskan är att det ska vara blog där man kan delta aktivt.

Du kan delta genom att uttrycka din åsikt med ett enkelt “klick”.
Du kan lämna en kommentar om vad för slags hjälp du kan erbjuda.

ALL HJÄLP UPPSKATTAS

Du får gärna lämna en kommentar i fall att denna blog har hjälpt dig med något. På så sätt gör du att fler personer får lust att tro på att solidaritet finns för att; ge och ta emot, för att få någon att känna sig behövd och för att få människor i kris att känna att de inte är ENSAMMA.

Tack för att jag fick ta din tid i anspråk.

Översättnings: Karin von Thelemann


Livsmedeldonation


Livsmedel som doneras av livsmedelsbanken i Las Palmas/ Europeiska Unionen den 27 Juli (Mer än 600 k

Det finns redan ett solidariskt centrum för livsmedelsdonation i Arguineguin.
Idén uppstod i grannföreningen “Asociación de Vecinos "Las Lomas de Arguineguín" och man har utsett grannar som ansvarar för detta projekt, men hjälpen räcker inte till att täcka det stora behovet som finns i vår kommun. Man har gjort alla behövliga åtgärder för att legalisera hjälpen, (“till och med när det handlar om att hjälpa andra är man tvungen att hamna i byråkrati-träsket” – tack och lov att vi har goda människor som inte lätt får “gråa hår”) OCH de får redan hjälp av Europeiska Gemenskapen.
Det finns även godhjärtade personer som donerar färdiglagad mat, tomater, bananer eller potatis från deras odlingar....

De har en lokal med ett kyskåp, en frys och inte mycket annat. Men däremot har de stor entusiasm och lust att hjälpa till.
De befinner sig på adressen “Calle Miguel Marrero nº 69” Det gamla lärarhuset( “la antigua casa del maestro”), just mitt emot guldsmedsaffären”El Carmen” i Arguineguín, tisdagar och torsdagar mellan klockan 18:00 och 19:00.

http://blog.moganblogplaza.org

Ett gott råd från Las Lomas (se även kommentarer): Vill du vara med och sponsra något livsmedel? mjölk, mjöl…..
Om du är företagare kan du erbjuda oss ett reducerat pris och ta upp det i deklarationen som DONATION och därmet ha rätt att göra avdrag!


Vill du hjälpa till?
LIVSMEDELSDONATION
Sänd oss en kommentar och glöm ej att ange dina kontaktuppgifter.

Översättnings: Karin von Thelemann

Skänk din tid


Miguel, Luci, y Ramón är några av voluntärerna men det finns fler som inte har fastnat på foto – ännu - men vänta bara! ha, ha.

Vill du hjälpa till? En liten timme av din tid är till stor hjälp.

Du kan göra stor nytta i det center där vi distribuerar livsmedel.
Det finns mycket att göra; betjäna personer, lasta av livsmedelstransporter, stapla och fylla lådor…..
Just nu är det för detta ändamål din tid behövs. Senare kan vi komma att behöva donera tid till andra projekt.

LITE AV DIN TID
Sänd oss en kommentar och glöm inte att ange dina kontaktuppgifter.

Översättnings: Karin von Thelemann

Gåvor i gott skickKylskåp, djupfrys, hyllor och en fläkt donerade av grannar(ortsbor). TACK!!

I distributionscentret “Centro de Distribución de Alimentos Solidario de Las Lomas de Arguineguín”( Las Lomas i Arguineguins Solidariska Distributionscentrum) finns bara ett kylskåp, en frys och lite till.

Det hade inte skadat att ta emot ytterligare ett kylskåp och en frys. DESSUTOM BEHÖVS DET HYLLOR ATT LÄGGA LIVSMEDEL PÅ, BORD ELLER
SKIVOR/SPÅNPLATTOR MED BOCKAR UNDER FÖR ATT KUNNA STÄLLA KARTONGER OCH FÖRDELA MATEN PÅ. Kan någon ställa upp med något sådant?

Det kan också finnas familjer som mycket väl kunde behöva något du inte längre behöver men som fortfarande är i gott skick och kan utnyttjas.

Till exempel: bebissaker, käder, barnsängar, barnvagnar…….....
En madrass, någon möbel….en massa saker!
Innan du slänger det – skänk det till någon!

I går fick jag veta att man kommer att erbjuda hem till 50 hemlösa familjer och då undrar jag – har de något att möblera dessa hem med?

GÅVOR I GOTT SKICK.
Sänd oss en kommentar och glöm ej att ange dina kontaktuppgifter.

Översättnings: Karin von Thelemann

Platsbanken – ett forum för dej som söker jobb/anställda

Om du är företagare:
Har du någon platsanställning att erbjuda i ditt företag?
Har du lust att också delta i detta projekt?
Publicera ditt platserbjudande på den här bloggen och förklara vilken yrkesprofil du söker. Det här kan vara ytterligare ett forum för att erbjuda och finna jobb direkt.
Vem som helst har möjlighet att läsa din annons och att svara.
VÄNLIGEN ANGE INTE NÅGON KOMMENTAR OM DU SÖKER JOBB, BARA OM DU HAR ETT JOBBERBJUDANDE.


PLATSBANKEN
Sänd oss en kommentar och glöm inte att ange dina kontaktuppgifter

Översättnings: Karin von Thelemann

Utbyte av tjänster.

Är du en yrkesutövare och behöver du själv tjänsterna från en annan yrkesutövare?
Till exempel är du en rörmokare som behöver en bilmekaniker?

Eller behöver du någon som passar barnen ett par timmar i veckan i utbyte mot att du hjälper till med inköp eller städning?

Detta kan vara platsen där du har möjlighet att utbyta tjänster. Ett sätt att hjälpa varandra, att spara istället för att slösa pengar och att byta en tjänst mot en annan.

Välkommen att delta i detta projekt du också!

Annonsera vad du behöver och vad du kan erbjuda i gengäld. Vem som helst kan läsa din annons och svara dig.

UTBYTE AV TJÄNSTER OCH HJÄLP.
Sänd oss en kommentar och glöm ej att ange dina kontaktuppgifter.


Översättnings: Karin von Thelemann